[VTV24] Hà Việt Hoàng - Chàng trai siêu trí tuệ Việt Nam

[VTV24] Hà Việt Hoàng - Chàng trai siêu trí tuệ Việt Nam

Share This Content
Hà Việt Hoàng – chàng trai để lại ấn tượng mạnh mẽ trong cuộc thi “Siêu trí tuệ Việt Nam” là sinh viên K63 ĐTVT ĐHBKHN

👉 Website ĐHBK Hà Nội: https://hust.edu.vn/
👉 Fanpage ĐHBK Hà Nội: https://www.fb.com/dhbkhanoi/
👉 Chanel YOUTUBE ĐHBK Hà Nội: www.youtube.com/c/ĐHBÁCHKHOAHÀNỘIHUST